Voor duidelijk Project- en interim management

Over ons Partners Contact


Nieuwe speler, vertrouwde ervaring
Sobware is een jonge, onafhankelijke ICT implementatie partner. Voor projectleiding van zowel technische als vooral business georiënteerde projecten. Van het aansturen van software ontwikkeling in Agile teams, implementatie van informatiesystemen, het opzetten en aansturen van een projectoffice, tot het inkopen van hard- en software. 

Duidelijkheid voor alles
Het verduidelijken van uw doelen, de haalbaarheid van de business case, en het helder krijgen van verwachtingen. Dat is onze dagelijkse praktijk. Sobware heeft jarenlange ervaring in de aansturing van software ontwikkeling, inrichting en uitrol. Elke dag weer is duidelijkheid in de communicatie een belangrijke succesfactor. Iedereen weet dat, het komt bij elke evaluatie weer ter sprake, maar toch gaat het niet vanzelf. Sobware kan hierbij helpen. Of het nu gaat om inhoudelijke specificaties of de business case.

Standaard is niet standaard
Het gaat om het bepalen van een geschikte aanpak in de omgeving waarin het project zich afspeelt. Die omgeving is nooit hetzelfde, daarom kan de aanpak ook nooit hetzelfde zijn. De juiste aanpak is een afgestemde mix van beproefde methoden, die passen bij de praktijk. Of die methoden nu een naam hebben of niet, dat doet er niet toe. Zolang iedereen maar hetzelfde beeld heeft van hoe we de dingen gaan doen. 

Projecten organisatie?
Als uw organisatie continu projectmatig uitgevoerde werkzaamheden heeft, dan is er een hoop te winnen op het gebied van vindbaarheid en eenduidigheid.
Zoals gezegd, is elk project uniek, maar een organisatie kan wel ervaring opbouwen en behouden met projectmatig werken. Wij kunnen u ook helpen dit structureel aan te pakken in de vorm van trainingen voor uw projectmanagers, projectsupport, het opzetten van een projectmanagementbureau (PMO) of Portfoliomanagement. 

Het draait altijd om mensen
Succesvolle projecten worden gedragen door gedreven teams. Bijzondere resultaten komen voort uit een interne drive van de mensen in het project. Hoe voed je die gedrevenheid, hoe hou je teamleden betrokken? Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen drijfveren. De kunst is om, al is het maar voor de duur van het project, die persoonlijke drijfveren in lijn te brengen met de doelen van het project. Sobware kan helpen deze drijfveren boven tafel te krijgen en een goed team samenstellen. Of we het laten zien door een project voor uw organisatie uit te voeren met uw medewerkers.

Snel naar:


Subpagina''s (1): Contact